Przydomowe oczyszczalnie ścieków :

Z uwagi na swój ekonomiczny i ekologiczny wymiar alternatywą dla tradycyjnych szamb są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nowoczesne technologie pozwalają wyodrębnić kilka przykładowych typów rozwiązań :
  • oczyszczalnia naturalna ze złożem biologicznym,
  • bioreaktor z osadem czynnym,
  • z drenażem rozsączającym ,
  • z filtrem gruntowo – korzeniowym,

Wybór typu przydomowej oczyszczalni powinien być uwarunkowany zasobnością portfela inwestora, możliwościami gruntowo-przestrzennymi , a także ilością dostarczanych ścieków. Inwestycja taka jest trwała i w dłuższym okresie użytkowania przynosi korzyść ekologiczną i ekonomiczną. W zależności od rodzaju oczyszczalni inwestycja taka zwraca się w okresie od 2 do 6 lat.

Garden Art Designs © 2011

Web Design & Developement: gslab.pl